جدیدترین رویدادها

مدرسه تابستانی مهارت

مشاهده جزئیات

استعدادیابی و خلاقیت در طراحی بسته بندی های محصولات صادراتی (بیسکویت، خرما، عطر)

مشاهده جزئیات

ایده پردازی و ساخت محصول از ضایعات سنگ با رویکرد اقتصادی

مشاهده جزئیات

رویداد صنعتیار

مشاهده جزئیات